Danışma: (+90) 282 735 26 00

Kalite Yönetimi

Kalite yönetimimizi özel kılan kalite beklentilerinin kısıtsız yerine getirilmesidir!

Genel olarak kendi beklentilerimizi, olağanüstü kaliteye ulaşma çabalarımız ile birleştirerek günlük çalışma şeklimizi belirleriz.Kalite Yönetimi

Kalite yönetimimizi özel kılan nedir?

Derin bilgi birikimi, özel yetenekler, yetkinlik, metot ve sosyal yetkinlik, elbette en önemlisi de bütün bunları gerçekleştiren uzman ve eğitimli bir personel.

Denetimler organizasyon yapımızı ve iş akışını sürekli iyileştirmemiz için önemli ipuçları vermektedir. Eğitimli ve deneyimli denetçilerimiz, belirlenen hedefleri, yönergeleri yerine getirip getirmediğimizi ve özel taleplere uyup uymadığımızı denetlerler. Denetimler sürekli iyileştirme çalışmalarımıza büyük destek sağlamaktadır.

Avantajlarınız:

 • Gerekli bilgi ve yetkinliğe sahip eğitimli personellerimiz teknolojinin ve normların en güncel hallerine vakıftırlar
 • Farklı sektörlerden farklı proseslerle ve ürünlerle edinilmiş zengin tecrübe
 • Sistem alt yapısının işlemlerinde ve denetiminde uzun yıllara dayan tecrübe (DIN ISO 9001:2015, IATF 16949)

Kalite Planlama

Kalite planlamasında müşteri talepleri her zaman ön planda tutulur.

Avantajlarınız:

 • Otomotiv sanayindeki kalite planlamasından edinilen tecrübe ve projelerinizin kalite ön planlaması için gerekli tüm bilenen araçların en iyi şekilde bilinmesi ve uygulanması
 • Tüm tedarik zinciri boyunca, ürün risklerinin tespiti  ve ürün özelliklerinin uyumlandırılmasında sizleri destekleriz

Kalite Güvence

Kalite kontrolü, müşteri ile üretim arasındaki arayüzdür.
Süreçlerimizin kontrolünde eğitimli kalite personeline başvururuz. Süreçlerin değerlendirmesi Cpk, cmk ve cp gibi yetkinlik değerleri yardımı ile tüm alanlarda düzenlenir. Çok dengeli bir sapma yönetimi, teknik destek araçlarının ve seçkin kalite araçlarının kullanımı, kalite hedeflerimizi takip etmemizi ve müşteri taleplerini yerine getirebilmemizi sağlar.
8D-raporu, Ichikawa, 5Neden ve istatiksel Six Sigma metodu gibi kalite araçları birçok alanda uygulanır.
Uygun prosesler, hedef odaklı sorun çözümleme kontrolü ve seri üretimde doğrudan müşteri refakati bizim işimizdir.

Avantajlarınız:

 • Yüksek düzeyde kalifiye personel tarafından uygulanan başarılı kalite araçlarının kullanımı
 • Kalite güvenliğinin her disiplininde olağanüstü proses bilgisinin mevcudiyeti

Kalite ölçüm cihazlarının planlanması

Müşterilerimizin çözüm ortağı olarak, üretimin desteklenmesi ve güvenliği için hacim hesapları, birleşim yeri modelleri, veri kontrol modelleri ve kesim- ve kontrol kılavuzları üretiriz.

Avantajlarınız:

 • Ölçüm araçlarının planlamasından uygulamasına kadar yüksek derecede yetkinlik
 • Ölçüm araçlarının planlamasında ve düzenlenmesinde uzun yıllara dayalı tecrübe
 • Ölçüm araçları tasarımı ve uygulamasında yetkin ortak
 • Ölçüm araçları güvenliği ve ölçüm araçlarının denetimi için geliştirilmiş ve uygulamaya alınmış sistemler, yarın için güvenilir verilerin elde edilmesini sağlamaktadır

Ölçme Teknikleri

Ölçüm teknolojimiz ve sistemlerimiz güvenilir parça ölçümü, proses kontrolü ve detaylı kalite kontrolü sağlar.
En modern 3-D ölçüm teknolojisi ile size kesin, güvenilir ve standartlara uygun veriler ve sonuçları garanti edebilmekteyiz. Bu teknoloji eğitimini almış ve yüksek derecede kalifiye personel tarafından kullanılmaktadır.
Coko’da görsel, 3-D  ve optik ölçüm cihazları kullanılır, bu cihazlar düzenli olarak bakımdan geçirilir ve kalibre edilir.

Avantajınız:

 • Parça analizi için hızlı ve etkin ölçüm süreci
 • Kılavuz ve ölçüm aparatlarının  planlamasında ve tasarımında destek. Bunun için birçok farklı sektörden edindiğimiz tecrübeleri kullanırız.
 • Ölçüm araçlarımız düzenli olarak kalibre edilir ve onaylanır.
 • Ölçüm araçlarımız ve ölçüm cihazlarımız kalibrasyon işleminde uluslararası geçerli normlara ayarlanır


Bize sormak istediğiniz bilgiler için bizimle iletişime geçiniz

Telefonla danışma

(+90) (282) 735 26 00

E-Posta ile danışma

bilgi@coko-werk.com

Bize sormak istedikleriniz

İletişim Formu